تقویم نمایشگاهی

هفتمین نمايشگاه بين المللي دو سالانه "صنعت برق ایران" اصفهان-پل تاریخی شهرستان- 3  الی 6 خردادماه 1393 سالن میرداماد


 

نمایشگاه الکامپ 2013 تهران : 14  الی  17  آذر  1392  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر  تجارت الکترونیک ایران الکامپ  2013 سالن 35  غرفه 15 و 16

نمایشگاه تهران : 19  الی  22  آذر  1391  هجدهمين نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر  تجارت الکترونیک ایران الکامپ 2012سالن 41  غرفه  35اصفهان :   10  الي  13 خرداد سال  1391  ششمين نمايشگاه صنعت برق اصفهان

نمایشگاه قم : 28 مهر  الی  1 آبان ماه 1390

نمایشگاه برق تهران :4 الی 7 آبان ماه 1390 نمایشگاه بین المللی صنعت برق

نمایشگاه تهران : 18  الی  21  آذر  1390  هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک کامپیوتر  تجارت الکترونیک ایران الکامپ 2011

اصفهان : 5 الی 9 دی ماه   نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری